دانلود قرائت زیبای مصطفی اسماعیل
پرتال biloved
دانلود قرائت زیبای مصطفی اسماعیل
7 بهمن 1396 ساعت 13:13 | بازدید : 289 | نویسنده : . | ( نظرات )

اکبرالقراء استاد مصطفی اسماعیل از مشاهیر و نوابغ علم قرائت قرآن در جهان اسلام است که کلام خدا را با آهنگی بسیار لطیف و دلنشین و با الحانی منطبق با معانی و مفاهیم الهی تلاوت می کند . وی استادی است بی بدیل که در فن قرائت سبکی بسیار ممتاز دارد . مردی است که تمامی قاریان جهان در آستان پر از معنویتش سر تعظیم فرود می آورند و همه به او عشق می ورزند

به راستی که تلاوت شیوا و ممتاز قاری برجسته ای چون مرحوم استاد مصطفی اسماعیل که توأم با دلپذیر ترین نغمات آسمانی و کلام روح بخش آیات الهی می باشد جان را طراوت و آرامش می بخشد و اینچنین است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایند «صدای نیکو زینتی است برای قراء». قاریان مبرز و اهل فن بر این عقیده اند که صوت محزون مرحوم استاد مصطفی اسماعیل دارای صفا و پختگی و جذبه ای روحانیست که به دلهای مستمعین می‌نشیند و از گیرایی خاصی برخوردار است .

این بار هم برای شما مسلمانان عزیز روزه دار به مناسبت ماه مبارک رمضان

دانلود قرائت زیبای مصطفی اسماعیل

را در سایت تنزیل گذاشتیم امیدواریم مورد پسند شما واقع گردد.

مشاهده متن کامل دانلود قرائت زیبای مصطفی اسماعیل

 

ردیف

نام سوره

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ بقره ۲۶۳ تا ۲۸۱ ، نازعات ۲۶ تا ۴۱   ۹,۲۹۰ ۰:۴۰:۳۶
۲ حجرات ۱۳ تا پایان ، ق ، انشراح ، توحید ،   ۱۱,۲۰۰ ۰:۴۹:۰۳
۳ حج ۱ تا ۲۹   ۶,۹۰۰ ۰:۳۰:۱۰
۴ ق ۳۱ تا آخر ، ذاریات ۱ تا ۳۰ ، طارق ، شمس   ۱۳,۴۰۰ ۰:۵۸:۳۴
۵ آل عمران ۱۷۱ تا ۱۹۵   ۸,۷۹۰ ۰:۳۸:۲۳
۶ بقره ۲۳۸ تا ۲۵۲ ، طارق ، انشراح   ۷,۵۳۰ ۰:۳۲:۵۴
۷ مریم ۱۲ تا ۳۶   ۴,۱۰۰ ۰:۱۷:۵۵
۸ یوسف ۴ تا ۳۴ ، الحاقه ۱ تا ۱۲   ۱۱,۴۰۰ ۰:۵۰:۱۱
۹ قصص ۵ تا ۲۸ ، علق  ، قدر   ۱۰,۰۰۰ ۰:۴۳:۴۹
۱۰ تحریم ، الحاقه ۱ تا ۱۴   ۸,۵۲۰ ۰:۳۷:۱۴
۱۱ لقمان ۸ تا ۲۷ ، الرحمن ۱ تا ۲۳ ،الحاقه ۱ تا ۹ ، انشراح   ۱۲,۹۰۰ ۰:۵۶:۲۸
۱۲ نجم ، قمر ، الرحمن ، الحاقه ، نازعات ، شمس   ۱۳,۸۰۰ ۱:۰۰:۲۹
۱۳ قصص ۵ تا ۲۸ ، شمس   ۷,۷۷۰ ۰:۳۳:۵۷
۱۴ حجرات ۳۱ تا آخر ، ق ۱ تا ۲۲ ، طارق ، انشراح   ۱۱,۶۰۰ ۰:۵۱:۰۱
۱۵ رعد ۱ تا ۲۹   ۹,۸۲۰ ۰:۴۲:۵۴
۱۶ حجرات ۱۳ تا آخر ، ق ۱ تا ۲۲ ، طارق ، انشراح   ۸,۴۴۰ ۰:۳۶:۵۴
۱۷ فرقان ۵۸ تا آخر ، الحاقه ۱ تا ۷   ۶,۰۷۰ ۰:۲۶:۳۰
۱۸ حجرات ، ق ۱۳ تا آخر   ۱۱,۲۰۰ ۰:۴۹:۱۷
۱۹ قصص ۳ تا ۲۵   ۱۱,۷۰۰ ۰:۵۱:۱۰
۲۰ آل عمران ۱۸۵ تا آخر   ۱۰,۷۰۰ ۰:۴۶:۵۶
۲۱ هود  ۲۵ تا ۵۷ ، الحاقه ۱ تا ۲۴ ، شمس   ۲۴,۵۰۰ ۱:۴۷:۰۹
۲۲ احزاب ۲۸ تا ۴۸ ، الحاقه   ۱۱,۰۰۰ ۰:۴۸:۱۰
۲۳ اسراء ۱ تا ۱۵ ، طارق   ۵,۷۵۰ ۰:۲۵:۰۷
۲۴ خاف ۱۹ تا ۳۴   ۴,۳۵۰ ۰:۱۹:۰۰
۲۵ هود ۲۵ تا ۵۰   ۹,۱۷۰ ۰:۴۰:۰۳
۲۶ لقمان ، نازعات ۱۵ تا ۴۱ ، علق ۱ تا ۸   ۱۱,۷۰۰ ۰:۵۱:۱۰
۲۷ تحریم ، ضحی ، انشراح ۱تا ۴   ۹,۷۷۰ ۰:۴۲:۴۰
۲۸ آل عمران ۹۵ تا ۱۱۷   ۵,۸۳۰ ۰:۲۵:۲۸
۲۹ مریم ۱۲ تا ۳۶ ، الحاقه ، نازعات ، شمس ، علق ۱ تا۵   ۱۲,۶۰۰ ۰:۵۵:۲۷
۳۰ قمر ۵۴ تا آخر ، الرحمن ۱ تا ۱۱ ، الحاقه۱ تا ۱۲ ، نازعات ۲۶ تا ۳۳   ۳,۹۰۰ ۰:۱۷:۰۲
۳۱ ق ۳۱ تا آخر ، ذاریات۱ تا ۳۰ ، طارق ، توحید   ۷,۸۴۰ ۰:۳۴:۱۵
۳۲ نمل ۱۲ تا ۴۰ تین ۱ تا ۶   ۹,۲۱۰ ۰:۴۰:۱۳
۳۳ ابراهیم ۱۲ تا ۴۱   ۹,۱۷۰ ۰:۴۰:۰۳
۳۴ خاف ۱۳ تا ۳۱ ، ضحی ، انشراح ، تین   ۸,۷۶۰ ۰:۳۸:۱۵
۳۵ قصص ۵ تا ۲۸ ، شمس   ۷,۷۶۰ ۰:۳۳:۵۴
۳۶ انعام ۱ تا ۳۵   ۲,۳۰۰ ۰:۱۰:۰۳
۷۳ انعام ۱۱۱ تا ۱۴۰   ۲,۶۴۰ ۰:۱۱:۳۲
۳۸ سجده ۱ تا ۱۰   ۶۶۳ ۰:۰۲:۴۸
۳۹ لقمان ۲۲ تا آخر   ۱,۱۷۰ ۰:۰۵:۰۶
۴۰ مائده ۱۰۹ تا آخر   ۱,۰۸۰ ۰:۰۴:۴۴
۴۱ نساء ۱۱۴ تا ۱۴۷   ۳,۲۲۰ ۰:۱۴:۰۵
۴۲ نساء ۱۴۸ تا ۱۷۶   ۲,۸۲۰ ۰:۱۲:۲۰
۴۳ الرحمن ۲۴ تا ۲۷   ۲۵۰ ۰:۰۱:۰۳
۴۴ ابراهیم ۳۱ تا ۴۸   ۴,۹۸۰ ۰:۲۱:۴۶
۴۵ اسراء ۲۳ تا ۵۱   ۵,۹۸۰ ۰:۲۶:۰۷
۴۶ اسراء ۱ تا ۲۵   ۷,۰۱۰ ۰:۳۰:۳۸
۴۷ اسراء ۱ تا ۴۰   ۹,۶۴۰ ۰:۴۲:۰۸
۴۸ اسراء ۷۰ تا ۸۲   ۳,۲۳۰ ۰:۱۴:۰۶
۴۹ توبه ۶۹ تا ۷۰   ۱,۰۲۰ ۰:۰۴:۲۷
۵۰ انعام ۷۴ تا ۱۱۰   ۳,۱۹۰ ۰:۱۳:۵۶
۵۱ انعام ۳۶ تا ۷۳   ۳,۱۱ ۰:۱۳:۳۵
۵۲ بقره ۲۰۳ تا ۲۳۲   ۳,۵۰۰ ۰:۱۵:۱۸
۵۳ بقره ۲۳۳ تا ۲۵۲   ۲,۵۲۰ ۰:۱۱:۰۱
۵۴ بقره ۲۵۳ تا ۲۷۱   ۲,۸۲۰ ۰:۱۲:۲۰
۵۵ بلد   ۳۲۰ ۰:۰۱:۲۰
۵۶ الحاقه ۱ تا ۲۴   ۳,۳۳ ۰:۱۴:۳۳
۵۷ الحاقه ۱ تا ۱۲   ۱,۳۵۰ ۰:۰۵:۵۴
۵۸ الحاقه ۱ تا ۱۸   ۱,۹۲۰ ۰:۰۸:۲۳
۵۹ الحاقه ۱۹ تا ۲۴   ۹۰۸ ۰:۰۳:۵۱
۶۰ حجرات ، شمس   ۱۵,۳۰۰ ۰۱:۰۶:۵۷
۶۱ الرحمن ۱ تا ۲۳ ، علق ۱ تا ۵   ۲,۲۶۰ ۰:۰۹:۵۱
۶۲ الرحمن ۱ تا ۲۸   ۴,۴۰۰ ۰:۱۹:۱۳
۶۳ شمس ۱ تا ۸   ۳۸۳ ۰:۰۱:۳۷
۶۴ تحریم ، الحاقه ۱ تا ۱۴   ۸,۲۳۰ ۰:۳۵:۵۶
۶۵ فاطر ۱ تا ۲۴   ۱۰,۸۰۰ ۰:۴۷:۲۴
۶۶ فرقان ۵۸ تا آخر   ۱,۷۸۰ ۰:۰۷:۴۶
۶۷ ق ۳۹ تا آخر   ۱,۴۳۰ ۰:۰۶:۱۶
۶۸ خاف ۱۳ تا ۳۲   ۶,۹۹۰ ۰:۳۰:۳۱
۶۹ مائده ۵۱ تا ۸۱   ۲,۶۹۰ ۰:۱۱:۴۶
۷۰ مائده ۸۲ تا ۱۰۸   ۲,۵۴۰ ۰:۱۱:۰۵
۷۱ مریم ۱۲ تا ۲۱   ۱,۳۷۰ ۰:۰۵:۵۹
۷۲ نازعات ۱۵ تا ۴۱   ۲,۲۱۰ ۰:۰۹:۳۸
۷۳ نازعات ۲۶ تا ۴۱   ۱,۶۰۰ ۰:۰۶:۵۹
۷۴ یوسف ۱ تا ۲۵   ۵,۴۹۰ ۰:۲۳:۵۸
۷۵ یوسف ۴ تا ۳۴   ۹,۹۲۰ ۰:۴۳:۲۰
۷۶ یوسف ۳ تا ۱۸   ۳,۲۲۰ ۰:۱۴:۰۵
۷۷ آل عمران ۳۳ تا ۶۳   ۱۲,۰۰۰ ۰:۵۲:۴۴
۷۸ اسماعیل ، تحریم ۱ تا ۱۲   ۷,۰۶۰ ۰:۳۰:۵۱

سایت تنزیل

http://tanzyil.ir

 

 


قرآن آنلاین |]]>

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نویسندگان
آرشیو مطالب
لینک دوستانhttp://yasmusic.net/
http://www.caffegap.ir/
http://royeshblog.ir/
http://www.chelhesaran.ir/
http://www.cafenovel.ir/
http://www.sithost.ir/
http://chatsoheil.ir/

http://www.avrilchat.ir/
http://avaxblog.com/

http://tabriz-tarh.ir/

http://www.buy-residential.ir/
http://karaj-company.ir/

http://www.metal-detectors.ir/
http://site-design-karaj.ir/

http://www.azadtarh.ir/
http://titan-chat.ir/
http://www.chatlight.ir/
http://irandocfilm.ir/
http://www.snscce.ir/
http://p-khoshbakhti.ir/
http://www.omidsorkh.ir/
http://tehranpta.ir/
http://keshvarnews.ir/
http://raayat.ir/
http://rayatalhoda.ir/
http://hafezsms.ir/
http://hadohodood.ir/
http://neginmob.ir/
http://kmokaberan.ir/
http://30pp.ir/
http://faridmahigir.ir/
http://www.termechat.ir/
http://chatgoogle.ir/
http://www.tomusic.ir/
http://khar2khar.ir/
http://motamed-isf.ir/
http://ohmusic.ir/

http://novagame.ir/
http://www.newsabadan.ir/
http://vibersoft.ir/
http://chatmatiar.ir/

http://www.bamachat.ir/
http://alvandweb.ir/
http://araksbec.ir/
http://www.skaychat.ir/
http://ulduzplus.ir/
http://www.stermusic.ir/
http://nvkoohdasht.ir/
http://sahamdarnews.ir/
http://tegramusic.ir/
http://mapic.ir/
http://www.idvb.ir/
http://joyshop.ir/
http://arakchess.ir/
http://lv-eternal.ir/
http://chatno.ir/
http://www.groupchat03.ir/
http://www.backlinke.ir/
http://chattop.ir/
http://buycasio.ir/
http://www.maxnews.ir/
http://www.golchin89.ir/
http://funpag.ir/
http://mahanchat.ir/
http://www.fcbchat.ir/
http://noozchat.ir/
http://nancichat.ir/
http://shidachat.ir/
http://namnamchat.ir/
http://chatneshin.ir/
http://doorooghchat.ir/
http://iranpolar.ir/
http://www.skypatogh.ir/
http://afsonchat.ir/
http://mohabbatchat.ir/
http://200love.ir/
http://buxnews.ir/
http://parsgap.ir/
http://p4film.ir/
http://hidenchat.ir/
http://www.alalehchat.ir/
http://www.ghazalehchat.ir/
http://www.anilachat.ir/
http://romna.ir/
http://www.avapaad.ir/
http://roham-chat.ir/
http://fourchat.ir/
http://www.koohchat.ir/
http://www.nanochat.ir/
http://khaneyeto.ir/
http://chat-net.ir/
http://www.siyahichat.ir/
http://www.eshghavalchat.ir/
http://www.ifblog.ir/
http://bia4download.ir/
http://otochat.ir/
http://hd-wallpapers.ir/
http://charge0.ir/
http://www.azarandownload.ir/
http://pctrainer.ir/
http://bartarfun.ir/
http://zistplus.ir/
http://jok19.ir/
http://alichat.ir/
http://www.funiya.ir/
http://royatarh.ir/
http://www.zarnanews.ir/
http://www.tanz-bazar.ir/
http://shalilchat.ir/
http://pichakchat.ir/
http://ashilchat.ir/
http://www.peranschat.ir/
http://www.fararchat.ir/
http://www.arminchat.ir/
http://abnabatichat.ir/
http://beroozmusic.ir/
http://www.tafrihchat.ir/
http://www.parsinachat.ir/
http://www.omegachat.ir/
http://www.baharehchat.ir/

http://shinechat.ir/
http://www.dorhajchat.ir/
http://chatemeil.ir/
http://selectmusic.ir/
http://hamrahchat.ir/
http://abtinchat.ir/
http://aralchat.ir/
http://eshghavalchat.ir/
http://tafrihchat.ir/
http://koohchat.ir/
http://siyahichat.ir/
http://tamaddonha.ir/
http://gramusic.ir/
http://www.hologap.ir/
http://tehranroom.ir/
http://www.chattopnop.ir/
http://redchat.ir/
http://hamedanchat.ir/
http://anticmusic.ir/
http://mahparychat.ir/
http://mahoorchat.ir/
http://toproman.ir/
http://snowchat.ir/
http://iran-chat.ir/
http://rahgoy.ir/
http://www.roham-chat.ir
http://asirechat.ir/
http://groupchat.ir/
http://aradchat.ir/
http://mahyachat.ir/
http://axx2014.ir/
http://denamovie.ir/
http://www.rozichat.ir/
http://www.zirkhaki-book.com/

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/

http://mesle-shishe.mihanblog.com/
http://afsaneh91.mihanblog.com/
http://faslebaran1.mihanblog.com/
http://1000filma.mihanblog.com/
http://ahangiruni.mihanblog.com/
http://jozveomaghale.mihanblog.com/

http://asheghemaghror.mihanblog.com
http://biseda7.mihanblog.com
http://alachigh90.mihanblog.com
http://arasbaran111.mihanblog.com

http://pnuna.avaxblog.com/
http://wp-theme.avaxblog.com/

http://music4irani.avaxblog.com/
http://persianfilm.avaxblog.com/
http://modrooz.avaxblog.com/
http://estekhdami.avaxblog.com/
http://soft20.avaxblog.com/
http://game4dl.avaxblog.com/
http://youngnews.avaxblog.com/

http://p30software.avaxblog.com
http://newsoftdl.avaxblog.com
http://androidkade.avaxblog.com
http://pic2pic.avaxblog.com
http://axx2017.avaxblog.com
http://photolove.avaxblog.com

http://ghasedoon.blog.ir/
http://vatan-theme-designer.blog.ir/
http://sell-link.blog.ir/
http://buy-download.4kia.ir/

http://m-a-s-i-h.blogsky.com/
http://www.mandan.lxb.ir/
http://hamidrezarafiee.lxb.ir/
http://www.mahdikaraji.lxb.ir/
http://www.royamaryam.lxb.ir/
http://www.biglebigle.lxb.ir/
http://www.aram-h.lxb.ir/
http://www.abas-taj1371.lxb.ir/
http://www.getload.lxb.ir/
http://www.eat.lxb.ir/
http://matin666.lxb.ir/
http://www.tanhatarin-tanha17.lxb.ir/
http://shohrehroohbani.blog.ir/

http://picma.blog.ir/
http://masan.blog.ir/
http://bivatan-e.blog.ir/
http://pellekanevazheha.blog.ir/
http://cafefree.blog.ir/
http://shohadayenojavan.blog.ir/
http://vessels.blog.ir/


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 71
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 149
:: باردید دیروز : 19
:: بازدید هفته : 149
:: بازدید ماه : 2345
:: بازدید سال : 38759
:: بازدید کلی : 38759